Inspiro
DGPS

DGPS

DGPS (Differential Global Positioning System) is een aanvullend plaatsbepalingsysteem, waarmee de nauwkeurigheid van GPS verbeterd wordt. Het maakt gebruik van een referentieontvanger waarvan de positie bekend is. Bij de referentieontvanger worden de verschillen tussen de bekende positie en de met GPS berekende positie berekend, waarna de afwijkingen naar de ontvanger verzonden worden. De berekende posities van de ontvanger wordt vervolgens gecorrigeerd, waardoor een nauwkeurigheid van ongeveer 2 meter in x en y behaald kan worden. Voor veldwerk kan dat te onnauwkeurig zijn. Aan de andere kant van de schaal zijn er rtk-DGPS’en, die met behulp van een vast station, tot op de centimeter nauwkeurig kunnen werken. Referentieontvangers zijn over de hele wereld geplaatst en zenden over de radiobakens van zee- en kustvaart een gemoduleerd correctie signaal op de 283,5 tot 325 kHz-band uit. De correctiesignalen zijn te herkennen aan een uniek identificatienummer dat met de correcties wordt meegezonden. Nederland beschikt over drie DGPS-referentieontvangers, in Hoek van Holland, Vlieland en in Gilze-Rijen

Terug naar technieken