Inspiro

Linux

Linux is een open-source besturingssysteem die op Unix geënt is en verspreidt wordt onder de GPL licentie waardoor alle onderliggende broncode voor het publiek vrij te verkrijgen is, te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren en te verspreiden. Indien voor een applicatie een besturingssysteem gewenst/noodzakelijk is, is Linux één van de mogelijkheden die steeds meer wordt toegepast in embedded systemen.

Belangrijkste redenen om voor Linux te kiezen:

  • Geen licentiekosten;
  • Flexibiliteit door toegang tot de volledige broncode;
  • Steeds betere applicaties en gereedschappen;
  • Grote installed base, is geport naar vrijwel alle gangbare microcontrollers.

Belangrijste reden om niet voor Linux te kiezen:

  • Open-source; geen garanties m.b.t. kwaliteit en ondersteuning zoals bij een commercieel besturingssysteem.

Inspiro heeft Linux o.a. toegepast in de Remote Terminal Unit (RTU) die ontwikkeld is voor Eaton, het touch-screen display dat ontwikkeld is voor KiesMarvin en een een CAN-bus device driver voor Linux die ontwikkeld is voor Moba.

Terug naar technieken

tux