Inspiro

NFC

Near Field Communication (NFC) is een contactloze communicatiemethode over een korte afstand (enkele centimeters) dat gebruik maakt van een hoge radiofrequentie (13,56 MHz), dezelfde frequentie die ook gebruikt wordt door de HF vorm van RFID. Gaat het bij RFID primair om opslag en verzenden van informatie in één richting, NFC communiceert in twee richtingen en is in staat om ontvangen signalen ook zelf te verwerken. NFC is vooral bedoeld voor gebruik in mobiele telefoons/smartphones.

NFC is een communicatie technologie bedoeld om gebruikt te worden tussen twee apparaten, het apparaat dat de communicatie start wordt de Initiator genoemd, het andere apparaat de Target. Er zijn twee fysieke communicatie modes, een actieve en een passieve communicatie mode:

  • In passieve communicatie mode wekt de Initiator een draagveld op wat door de Target wordt gemoduleerd om te antwoorden. De Target kan ook gevoed worden door het draagveld waardoorde target geen voeding nodig heeft. Deze passieve vorm van communicatie wordt gebruiktals een mobiele telefoon een passieve tag uitleest;

In actieve communicatie mode communiceren zowel de Initiator als de Target door het om beurten genereren van het RF veld. In deze situatie hebben beide apparaten normaalgesproken een eigen voeding. Deze actieve vorm van communicatie wordt gebruikt als twee NFC telefoons informatie uitwisselen.

Er zijn drie standaard manieren gedefinieerd waarop een NFC apparaat zich kan gedragen:

  • Kaart emulatie: het NFC apparaat doet zich voor als een passieve tag die door een ander NFC apparaat gelezen kan worden;
  • Reader/writer mode: het NFC apparaat is actief en leest informatie uit of schrijft informatie naar een passieve tag;
  • Peer to Peer (P2P) mode: twee NFC apparaten communiceren actief met elkaar.

Het NFC forum is een belangrijke organisatie op het gebeid van standaardisatie van NFC. In het NFC Forum werken vele leveranciers samen om van NFC een succes te maken, waaronder telefoonleveranciers, chip/componenten fabrikanten, telecommunicatie  bedrijven, credit card bedrijven, etc.

Terug naar technieken

NFC