Be connected!

IoT ontwikkeling

IoT ontwikkeling (Internet of Things-ontwikkeling) verwijst naar het proces van het ontwerpen, implementeren en beheren van systemen die verbonden apparaten en netwerken omvatten, om gegevens te verzamelen, uit te wisselen en actie te ondernemen op basis van deze gegevens. IoT-systemen stellen objecten in staat om via het internet te communiceren, waardoor ze op afstand kunnen worden gemonitord en beheerd. Dit kan variëren van eenvoudige huishoudelijke apparaten tot complexe industriële machines. IoT ontwikkeling biedt innovatieve mogelijkheden in alle gebieden van de samenleving. Van productieomgeving tot zorg, en van de automotive-branche tot in huis. Wij realiseren deze IoT systemen met bijbehorende app- en cloud-oplossing.

We innoveren graag samen met u

We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling. Er valt dus nog veel te innoveren. Dat biedt marktkansen! Wij helpen u graag bij de ontwikkeling van uw IoT-oplossing voor uw product. De afgelopen jaren werkten we onder meer mee aan de ontwikkeling van de WiFi-kamerthermostaat Nefit Easy en de elektronische sloten van Salto.

Internet of Things: wat is dat?

Onder IoT wordt verstaan: het verbinden van apparaten met de cloud (AWS of Azure), waarbij gegevens kunnen worden uitgewisseld. De term verwijst naar de situatie waarin de meerderheid van de internetgebruikers zal bestaan uit intelligente apparaten. Computers die door mensen worden bestuurd zijn in de toekomst in de minderheid. Deze intelligente apparaten kunnen via het internet communiceren met personen en met andere objecten. Met die communicatie kunnen intelligente apparaten zelf beslissingen nemen.

Uitbreiding op embedded systeem ontwikkeling

Voor Inspiro is IoT een aanvulling op een embedded systemen om nog meer waarde aan uw product toe te voegen! Een Inspiro IoT-oplossing bestaat altijd uit een embedded systeem en een cloudoplossing, al dan niet aangevuld met een app.

Ontwikkelen, implementeren én beheren

Een IoT-oplossing bestaat altijd uit een embedded systeem en een cloud-oplossing (AWS of Azure), al of niet aangevuld met een app (iOS c.q. Android). Gaat u met ons in zee? Dan verzorgen we voor u het hele traject van ontwikkelen, implementeren en beheren van uw totale IoT-oplossing.